Prenájom lešení
Poskytujeme  individuálne služby pre zákazníkov pri zriaďovaní a údržbe priemyselných zariadení, v oblasti  oceliarstva, energetiky,  stavebníctva , chémie, petrochémie a papierenského priemyslu.

Lešenárske práce  - montáž, demontáž, prenájom

·         Priemyselné lešenia a lešenia v interiéri

·         Závesné a špeciálne lešenia

·         Fasádne  lešenia

·         Flexibilné pojazdné lešenia

·         Premostenia

·         Špeciálne konštrukcie šité na mieru

·         Statické posudky lešenárskych konštrukcií

Sanácie betónových a železobetónových konštrukcií a ich spevňovanie