Jednoduché objednanie, rýchla a bezpečná montáž

Na základe PERI UP Rosett modulového lešenia sú vyhotovené štandardizované zostavy lešení. Stavebnicová koncepcia umožňuje flexibilitu. Zostavy lešenia môžu byť dodávané ako kompletné súpravy lešenia pre vystužovanie, práve tak môžu poslúžiť aj ako schodisko alebo pracovné plošiny – toto šetrí investičné náklady.
Ku všetkým zostavám existuje kompletná dokumentácia výkresov, zoznam prvkov a potvrdenie o stabilite. V Návode pre montáž, sú uvedené upozornenia a údaje týkajúce sa bezpečnej montáže.

K dispozícii sú nasledovné zostavy lešenia:

PERI UP lešenie pre vystužovanie

• výška podlahy do 10,60 m (5 výšok) a dĺžka do 9,0 m (3 polia)
• systémová šírka 72 alebo 104 cm
• šírka základne 150 alebo 250 cm
• môže byť použité ako pracovné lešenie pre Záťažovú triedu 1 až 3 (0,75 – 2,00 kN/m²)
• nie je potrebná žiadna príťaž pred debnením alebo stenami
• presun možný žeriavom
Možnosti použitia: napr. armovacie práce, uzatváranie debnenia, spínanie debnenia, betonáž

PERI UP schodisková veža

• možné až do výšky 70,0 m
• základne rozmery 150×250 alebo 150×300 cm
• môže sa použiť ako lešenárske schodisko a aj ako schodiskové veže s únosnosťou 2,00 kN/m² na schodisko korešpondujúc s Triedou A podľa normy EN 12811, časť 1
Možnosti použitia: pre prístup na pracovisko nachádzajúce sa vo výškach, ako vstup na miesto práce

PERI UP pracovné lávky

• výška podlahy od 2,30 s výstupnými rebríkmi
• základné rozmery 150×250 až 300×300 cm
• môžu byť použité ako pracovné lešenie pre Záťažovú triedu 1 až 5 (0,75 – 4,50 kN/m²)
• presun možný žeriavom
Možnosti uplatnenia: všetky druhy stenových a stropných prác ako napr. opravy, inštalácie

 

Výhody:
• jednoduchá a rýchla montáž
• tvar konca horizontálnej závory spolu so samozaisťovacím klinom „Gravity Lock“ zjednodušuje montáž. Vložením klinu do styčníku zapadne klin vďaka gravitácii sám do otvoru a zaistí sa.
• integrovaná poistka podlážky – PERI podlahy sa dodávajú s integrovanou poistkou. Preto sa podlaha zaistí nasadením na závoru a ľahkým posunutím do strany. Nie je potrebné použitie náradia. Podlahy je možné na stavbe kedykoľvek odmontovať a zase namontovať.
• menej častí = nižšie investičné náklady
• s PERI UP lešenárskymi zostavami je potrebných len pár dielov na hospodárnu prevádzku lešenárskych úkonov