Poskytujeme individuálne služby pre zákazníkov pri zriaďovaní a údržbe priemyselných zariadení, v oblasti oceliarstva, energetiky, stavebníctva , chémie, petrochémie a papierenského priemyslu.

Prenájom lešení

Lešenárske práce – montáž, demontáž, prenájom

• Priemyselné lešenia a lešenia v interiéri
• Závesné a špeciálne lešenia
• Fasádne lešenia
• Flexibilné pojazdné lešenia
• Premostenia
• Špeciálne konštrukcie šité na mieru
• Statické posudky lešenárskych konštrukcií

 

Sanácie betónových a železobetónových konštrukcií a ich spevňovanie

 

Geodetické práce

 

Stavebný dozor

 

Servis

V priebehu 30 rokov výroby, produktový rad spoločnosti PERI ďaleko presiahol len rozsah ponúkaných debniacich systémov. Spoločnosť PERI rozšírila svoje portfólio o široký rad servisných služieb, ktoré pokrývajú rôzne potreby pri výstavbe:

s PERI softvérom môže byť stavebný proces optimalizovaný a zlepšená efektivita.

Servis prenajímaných dielov
Spoločnosť PERI disponuje najväčšou zásobou prenajímaných dielov na svete prostredníctvom siete až 100 organizovaných skladov

Montáž debnenia
Spoločnosť PERI ponúka diely už zhotovené vopred na mieru, čo znamená, že debniace jednotky sú už zmontované a pripravené na prepravu.

Dizajn a realizácia návrhov
Naši experti v odbore statiky, vývoja výrobkov a zvláštnych konštrukcii, v poradenstve zákazníkom, navrhovaní debnenia a lešenia a spôsobu používania vyvíjajú hospodárne systémové zariadenia a riešenia pre akýkoľvek prípad nasadenia.

Čistenie a opravy
Čistenie – Opravy – Výmena preglejky

Školenia pre zákazníkov
Spoločnosť PERI usporadúva pravidelne semináre a školenia v FB školiacom centre vo Weissenhorne ako aj v ďalších servisných centrách v PERI pobočkách.